- Photography by Joe Carver -

Home > North Shore > Salem

The Friendship of Salem
The Friendship dominates Derby Wharf in Salem, MA.
Keywords: Friendship; salem; sailing ship; derby wharf; photograph; picture; print

The Friendship of Salem

The Friendship dominates Derby Wharf in Salem, MA.

72067_P9051301cg.jpg 72071_CommonP8270905sh.jpg 72077_P8248658.jpg 72102_P8210385.jpg 72110_P8260658sh.jpg